Yehudit Shadur

Serigraphs

Four Animal Mizrah (Maroon on Green) 12_25x15

Four Animal Mizrah (Maroon on Green) 12_25x15