Yehudit Shadur

Serigraphs

Four Animal Mizrah (Brown)

Four Animal Mizrah (Brown)