Leonard Baskin

Native Americans

White Horse

White Horse