Ami Fagin

Ketubot

Venetian Romance Ketubah

Venetian Romance Ketubah

src=https://www.rmichelson.com/wp-content/uploads/2016/03/Venetian-Romance-Ketubah-20x26.jpg
W=635
H=932