Fritz Scholder

Monotypes

Mummified Falcon

Mummified Falcon

src=https://www.rmichelson.com/wp-content/uploads/2014/09/Mummified-Falcon-24x17_5.jpg
W=422
H=600